برداشت اول

شروع شده توسط mmrasouli 2018-10-14 at 19:20
1 پاسخ به موضوع
mmrasouli
سهام دار ابتدایی
پست ها: 9
   
برداشت اول به مبلغ8000 در همان روز درخواست واریز شد
mmrasouli
سهام دار ابتدایی
پست ها: 9
   
Quote: mmrasouli
برداشت اول به مبلغ8000 در همان روز درخواست واریز شد

برداشت دوم به مبلغ10868 با موفقیت برداشت شد