برداشت دوم

شروع شده توسط mom72 2018-12-17 at 15:48
0 پاسخ به موضوع
mom72
سهام دار ابتدایی
پست ها: 6
   
همان روز ثبت درخواست پرداخت شد. برداشت دوم به مبلغ 157000 تومان.
پاینده و پیروز باشید.